ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
899 BDT
1 سال
999 BDT
1 سال
999 BDT
1 سال
.xyz sale!
199 BDT
1 سال
999 BDT
1 سال
999 BDT
1 سال
.org
1,299 BDT
1 سال
1,299 BDT
1 سال
1,299 BDT
1 سال
.net hot!
1,199 BDT
1 سال
1,199 BDT
1 سال
1,199 BDT
1 سال
.info
1,399 BDT
1 سال
1,399 BDT
1 سال
1,399 BDT
1 سال
.top
499 BDT
1 سال
499 BDT
1 سال
499 BDT
1 سال
.biz
1,499 BDT
1 سال
1,499 BDT
1 سال
1,499 BDT
1 سال
.news
1,999 BDT
1 سال
1,999 BDT
1 سال
1,999 BDT
1 سال
.ltd new!
1,699 BDT
1 سال
1,699 BDT
1 سال
1,699 BDT
1 سال
.me
1,590 BDT
1 سال
1,590 BDT
1 سال
1,590 BDT
1 سال
.club
1,150 BDT
1 سال
1,150 BDT
1 سال
1,150 BDT
1 سال
.us sale!
449 BDT
1 سال
799 BDT
1 سال
799 BDT
1 سال
.app
1,999 BDT
1 سال
1,999 BDT
1 سال
1,999 BDT
1 سال
.mobi
1,699 BDT
1 سال
1,699 BDT
1 سال
1,699 BDT
1 سال
.tv
2,999 BDT
1 سال
2,999 BDT
1 سال
2,999 BDT
1 سال
.press
5,799 BDT
1 سال
5,799 BDT
1 سال
5,799 BDT
1 سال
.education
1,699 BDT
1 سال
1,699 BDT
1 سال
1,699 BDT
1 سال
.school
2,738 BDT
1 سال
2,738 BDT
1 سال
2,738 BDT
1 سال
.institute
1,699 BDT
1 سال
1,699 BDT
1 سال
1,699 BDT
1 سال
.network
1,699 BDT
1 سال
1,699 BDT
1 سال
1,699 BDT
1 سال
.agency
1,699 BDT
1 سال
1,699 BDT
1 سال
1,699 BDT
1 سال
.international
1,699 BDT
1 سال
1,699 BDT
1 سال
1,699 BDT
1 سال
.gallery
1,699 BDT
1 سال
1,699 BDT
1 سال
1,699 BDT
1 سال
.properties
2,738 BDT
1 سال
2,738 BDT
1 سال
2,738 BDT
1 سال
.industries
2,738 BDT
1 سال
2,738 BDT
1 سال
2,738 BDT
1 سال
.foundation
2,738 BDT
1 سال
2,738 BDT
1 سال
2,738 BDT
1 سال
.limited
2,738 BDT
1 سال
2,738 BDT
1 سال
2,738 BDT
1 سال
.media
2,738 BDT
1 سال
2,738 BDT
1 سال
2,738 BDT
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains